Ministers

Ministers
         
Reverend Gregory Mason                             Reverend Calvin Smith

        
Reverend Tyrone Queen                                Reverend Arlene White

       
Reverend Ernestine Epps
                           Reverend Bernadette Owens